Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa stosowane przez

Kamet Spółka z o.o. Piątki 88, 13-100 Nidzica,

zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje 

 1. Administrator – oznacza Kamet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piątkach 88, 13-100 Nidzica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110645, Regon 510519842, NIP 7451003145, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
 2. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z odpowiednim regulaminem świadczenia usług i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie com.pl.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pomocą którego Użytkownikuzyskuje dostęp do Serwisu
 5. Cookie – jest to wiadomość (dane informatyczne w postaci niewielkiego pliku tekstowego) przekazywanego przeglądarce Użytkownika przez Wiadomość ta jest potem przekazywana z powrotem do Serwera za każdym razem, gdy Użytkownik wejdzie na stronę internetową.
 6. Cookies Administratora – oznacza cookies umieszczane przez Administratora
 7. Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies przesyłane przez partnerów Administratora za pośrednictwem jego strony

II. Rodzaje wykorzystywanych cookies 

 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie do potrzeb każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala napobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie danej sesji d przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Serwis internetowy Kamet Sp.z o.o. nie wymaga do prawidłowego działania dostępu do plików

III. Cele, w jakich wykorzystywane są cookies 

Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu, a w szczególności:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacjęi odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
  W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Zapamiętania lokalizacji użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego
 3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności za pomocą tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych przez :

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej