Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, orazz art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE. L.2016.119.1.) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PREZES  KAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piątkach 88, 13-100 Nidzica.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i wyrażeniu zgody lub prawnie uzasadnionego interesu administratora i na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub umów administratora o współpracy z tymi podmiotami. Wykaz podmiotów z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych znajduje się w siedzibie Spółki.
  4. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie, także do ich usuwania.
  5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że każdemu kogo dane przetwarza spółka przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  6. Dane przechowywane są przez okres czas realizacji umowy z uwzględnieniem czasu wymaganego przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami podatkowymi.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w spółce w sposób zautomatyzowany.
  8. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacjom międzynarodowym.