KAMET Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości mechanicznych zabezpieczeń mienia, mebli metalowych
i wyposażenia ze stali kwasoodpornej.

SEJFY

 

                                        

KAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy KAMET Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz pomocy w bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Całkowita wartość projektu: 324 896,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 324 896,13 PLN

 

LOGO EU

 

 

 

KAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pn.

 

„Wdrożenie nowej technologii produkcji multisejfów o zwiększonej odporności
antywłamaniowej”

Cel projektu: Planowane przedsięwzięcie ma na celu dalszy rozwój przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Krótki opis projektu: Planowane przedsięwzięcie ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KAMET sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe w celu wdrożenia nowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie produkcyjnym w Piątkach. W ramach projektu planowane jest wdrożenie innowacyjnej technologii własnej wspierającej dotychczasową działalność wnioskodawcy oraz umocnienie jego pozycji w branży mechanicznych zabezpieczeń mienia.

 

Wartość projektu:   3 640 000,00 zł

Dofinansowanie:     2 184 000,00 zł

 

KAMET Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.

 

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji zabezpieczeń mienia w oparciu
o nanokomponenty wypełniające

Cel projektu: Planowane przedsięwzięcie ma na celu dalszy rozwój przedsiębiorstwa, poprzez wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Krótki opis projektu: Celem głównym planowanej inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa KAMET Sp. z o.o. poprzez wzrost innowacyjności. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie własnej nowej i niestosowanej dotąd na świecie technologii wytwarzania nowych produktów opartej na know-how zakupionym od jednostki badawczo-rozwojowej w formie usługi badawczej.

 

Wartość projektu: 73 800,00 zł

Dofinansowanie:   42 000,00

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z  Polityką prywatności.  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi